Bestillingsinfo

Ønsker dere å leie Støren kulturhus er det en god start å fylle ut disse punktene:

 

Kundeforhold

Arrangør/Leietaker:

Fakturadresse:

Kontaktperson:

Mob:

 

Arrangementet

Dato:

Tittel:

Rombehov:

Tidsbruk:

Arrangementstype:

Åpent/lukket:

Ca antall deltagere:

                                       

Oppsett og teknikk

Salsoppsett (amfi, flatt gulv, antall bord/stoler, plassering o.l.)

Utstyr (lys/lyd, AV-teknikk, typer/antall mikrofoner/mygger o.l.)

 

Servering

se https://storenkulturhus.no/utleie/kurskonferanse/ eller be om tilbud