Innsamling flygel

Disse har bidratt til innkjøp av Schimmel Konsertflygel i Kultursalen i Støren Kulturhus:

 • Anne Marie Wike
 • Erik Elkjær Jørgensen
 • Geir Forodden
 • Oddny Sommervold Fagerbæk
 • Elisabeth Endalsvoll
 • Tore Wolden
 • Astrid  og Ottar Folstad 
 • Kåre Ragnar Vongraven
 • Helge Arnfinn Halvorsen
 • Eldrun og Henrik Presthus
 • Henrik Stensland
 • Eivind Dragset
 • Jon Bergsvein Fossum
 • Karl Holsthaug
 • Egil Bjørgen
 • Arne Jakobsen
 • Tove Aune
 • Per Jostein Wolden
 • Ole Jørgen Sommerseth
 • Kåre og Åsta Kjelstad 
 • Målfrid Bogen
 • Jorunn Irene Samdal
 • Marie Bjerkenås
 • Even Petter Bjerkset
 • Solfrid Elise Rogstad
 • Anders Oddvar Grytdal
 • Inger Magni Børseth
 • Oddbjørn Granøien
 • Solfrid Myren
 • Heidi Grande
 • May Idun Wolden
 • Gunn Randi Enodd
 • Mali og Jon Hugdal
 • Hans Enlid
 • Inger Marie Bråten
 • Oddbjørn Snøfugl
 • Haldis Børseth
 • Odd Arne Haugen
 • Ola Granøien
 • Eistein Solberg
 • Audun Magne Fløttum
 • Linda Kjelstad
 • Kjell og Kari Vold
 • Karin Rognes og Eivind Arne Bjerkset
 • Olav Kjøtrød
 • John Morten Laugsand
 • Ola og Guru Næsgård
 • Inger Skotvoll og Ole Postholm
 • Arnt Ingjald Sundli
 • Jon Magnar Gunhildsøien
 • Oddbjørn Gylland
 • Kristin Engen
 • Per Olav Snøan
 • Kjerstin Reitan Solberg
 • Kari Beate Myhren
 • John Bjørkan
 • Ingrid Storrø
 • Sigrid Oddrun Løkken
 • Ingeborg og Kåre Heksem
 • Alfhild Krogstad Rønning
 • Astrid Oline og Ivar Sætermo
 • Odd Olav Brobakk
 • Anne Nybjerkan
 • Harald Wolden
 • Turid Ingeborg Moe
 • Thom Arnesen
 • Arnfinn Solem
 • Unni og Jon Reese
 • Ola Ingebrigt Haukdal
 • Bjørg og Jostein Dragset
 • Morten Joralf Solberg
 • Marit Lovise Solem Wolden
 • Jarle Riise
 • Brit Laila Hage
 • Halvard Kjelås
 • Gerd Ingrun Stenbro Loe
 • Svein Håkon Granlund
 • Inge Solem
 • May Britt Aas og Hans Erik Gynnild
 • Kari Gunhild Haukdal
 • Per Olav Skjevdal
 • Olaug og Arne Ree
 • Eva Folgerø
 • Marie og Jon Haukdal
 • Gerd Inger Jusnes
 • Paul-Karstein Jusnes
 • Anne Kristine Aunebak 
 • Elisabeth og Leif Galten
 • Randi Marie Rognes
 • Øystein Garli Dragset
 • Gunnar Aksel Bakken
 • Inger Saasen Sagflaat
 • Aina Midthjell Reppe
 • Kari Bruheim
 • Ola Birger Vagnild
 • Anna Helga Sundlisæter
 • Eivind Nygaard
 • Gisle Svardal
 • Hans Bones
 • Inga Hov
 • Oddveig Øyan Fagerbekk
 • Margret Innset Buberg
 • Mathias Bruheim
 • Egil Skjærvold
 • Støren Blomsterforretning
 • Ole Garli
 • Liv Inger Gårdvold Lund
 • Ole Atle Onsøien
 • Karin Børset
 • Jorunn Synnøve Haanshus
 • Inger Synnøve Solberg
 • Olav Staverløkk
 • Anne Karin Aune Hage
 • Patrik Cetrelli
 • Guri  Knudsen
 • Kjell Johan Endalsvold
 • Ove Løhre
 • Støren Husflidslag
 • Martin Ree
 • Marit Børset
 • Kjellrun Reitan Nordtømme