Kinoreklame

Reklame på kino er en prisgunstig og god form for markedsføring. Den gir høy oppmerksomhet og reklameerindring da den møter et publikum i mottakermodus.  Budskapet blir gjentatt over lang tid, og nås ut til ulike målgrupper da vi har stor bredde i filmsjangre.   

Reklamen kan være både stillbilder og reklamefilmer. Vi tilbyr ulike avtaletyper i forskjellige priskategorier. Uansett hva du velger så ønsker vi å gi ditt produkt den fulle oppmerksomhet. 

For mer informasjon og pristilbud, kontakt Knut Inge Solem. 

E-post: knutis@mgk.no 

Telefon: 72 40 30 68