Prestegården Arena

Prestegården Arena ligger på baksiden av kulturhuset og har en fantastisk utsikt over landskapet og Støren Prestegård.

Det faste amfiet har kapasitet på rundt to hundre publikummere. Her vil det i tillegg være muligheter for å bygge ut med provisoriske tribuner ved behov. Tunet på prestegården vil kunne fungere som en naturlig scene for utendørsspel eller lignende, eller man kan sette opp provisorisk scene ved konserter.

Arenaen har vært spilleplass for Bør Børson Jr. i 2012 og 2013, og for konsert med Vamp sommeren 2017 og D.D.E. og Petter Wavold i 2018.