Om GSK

Gauldal Skole- og Kultursenter er et senter med mange forskjellige virksomheter under samme tak.

GSK er organisert som et sameie mellom Midtre Gauldal Kommune og Sør Trøndelag Fylkeskommune, og det er nedsatt et styre for senteret bestående av en representant fra hver av eierne og en nøytral representant. Bernt Midtjell er daglig leder for GSK, og er ansatt i Enhet for Eiendom og kommunalteknikk i Midtre Gauldal Kommune. Midtre Gauldal Kommune er ansvarlig for den daglige driften av senteret.

Ved åpningen av senteret ble store deler av kulturlivet og skolene i kommunen samlokalisert. Ungdomskolene ble sentralisert til en, Støren Ungdomskole, og sammen med Gauldal Videregående Skole fyller de huset med ca 500 elever.

 

Andre virksomheter i GSK

Kulturskolen i Midtre Gauldal

Midtre Gauldal Folkebibliotek

Midtre Gauldal Frivilligsentral

Støren Ungdomsskole

Gauldal Videregående Skole

Voksenopplæringen i Midtre Gauldal

 

Andre aktører

Størenhallen

Støren Museum og Historielag