Om kinoen

Støren Kino har faste kinodager onsdag, fredag og søndag.

Kinosalen har 50 seter og to rullestolplasser. Setene har justerbar rygg og koppholder. Det finnes ekstra barneseter som kan plasseres i kinosetene. Støren Kino er godt teknisk utstyrt, med digitalt kinoutstyr med 3D. 

Kinosalen egner seg godt til seminar, foredrag o.l., med fasiliteter beregnet for dette.

Aldersgrenser:

Som kino er vi lovpålagt å håndheve filmenes aldersgrenser. Vi ber om at du hjelper oss med dette og viser legitimasjon ved innslipp hvis du får spørsmål.

6 år: Tillatt for alle barn sammen med voksne

9 år: Adgang for barn ned til 6 år sammen med voksne

12 år: Adgang for barn ned til 9 år sammen med voksne

15 år: Adgang for unge ned til 12 år sammen med voksne

18 år: Absolutt aldersgrense. Ingen personer under 18 år har adgang

Med voksen menes foresatt eller annen myndig person i foresattes sted.

Den som følger barna må selv være tilstede sammen med barna under forestillingen. Det er altså ikke tilstrekkelig å følge barna til billettluken.

Les mer om hva aldersgrensene innebærer på Medietilsynets nettsider her

Babykino:

Babyer er velkommen til våre tilrettelagte babykinovisninger. Barnet må være under ett år. Hvis du ønsker å ta med et barn over ett år på babykino, må de lovpålagte aldersgrensene følges.

Ordinære visninger med småbarn:

Småbarn fra 0 til 2 år kan tas med på ordinære filmvisninger, men det anbefales å følge de lovpålagte aldersgrensene eller velge babykino som har lavere lyd og dempet belysning. Småbarn under 2 år kan sitte gratis i voksnes fang, men hvis det ønskes eget sete til barnet, må man kjøpe barnebillett. 

Barnebillett:

Gjelder fra 2 år til og med fylte 14 år - det vil si frem til man fyller 15 år. Kun tilgjengelig på forestillinger med oppstart før 19:00, og med aldersgrense 12 år eller lavere.