Om kulturhuset

Støren Kulturhus er et regionalt kulturhus i Trøndelag, beliggende sentralt på Støren, kommunesenteret i Midtre Gauldal Kommune. Støren ligger ved E6, ca en time sør for Trondheim, og er et knutepunkt for vei, jernbane, elver og dalfører.

Kulturhuset inneholder Kultursalen med en kapasitet på ca 430 seter, Støren Kino med 50 seter, Kulturkafeen og flere møte- og selskapslokaler. I tilknytting til huset er Prestegården Arena, en utescene med naturlig amfi. Vi leier ut lokaler til kulturarrangement, øvinger, møter, kurs/konferanse og selskaper. 

Støren Kulturhus har som mål å være tilgjengelig for alle, og gi et godt og bredt kulturtilbud. Regionens innbyggere skal få tilbud innen teater, musikk og annen kunst fra lokale, regionale og nasjonale artister, grupper og institusjoner, og et bredt og variert kinotilbud. Vi skal også være en drivkraft i forhold til lokale lag og organisasjoner, med et spesielt fokus på unge, og tilby lokaler og kompetanse til deres mangfoldige spekter av arrangementer.

Kulturhuset er en av flere virksomheter i Gauldal Skole- og Kultursenter (GSK), og er organisert som en del av Samfunnsutvikling og kultur i Midtre Gauldal Kommune.

Støren Kulturhus ble etablert i forbindelse med byggingen av GSK, som åpnet høsten 2010. Ved åpningen av senteret ble store deler av kulturlivet og skolene i kommunen samlokalisert. I tillegg til kulturhuset finner man andre kulturvirksomheter som Midtre Gauldal Folkebibliotek, Kulturskolen og Frivilligsentralen i senteret. Mer info om senteret og dets innhold finnes under fanen "Om GSK".